ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

Please wait while form loads...

Couldn't load the form.

Please disable your ad blocker or try a different browser. If you continue to experience issues, please contact info@nintex.com

ร่วมอัพเดทเทคโนโลยีใหม่จาก Nintex และ Double P Enterprise

ห้องอาหาร Bai Yun ชั้น 59 โรงแรมบันยันทรี ถนนสาทร


December 23rd

ร่วมอัพเดทเทคโนโลยีใหม่จาก Nintex และ Double P Enterprise

บริษัท Nintex ประเทศไทย ร่วมกับ Double P Enterprise ผู้นำและผู้เชี่ยวชาญนวัตกรรมทางด้าน Automation ที่มีเทคโนโลยีด้าน AI และ Machine Learning
ที่จะช่วยให้องค์กรของคุณ สามารถกลับมาใช้งานเทคโนโลยีที่มีอยู่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าประสงค์
และคุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้ลงทุนไปในการทำ Digital Transformation ด้วยประสบการณ์อันยาวนานของทางบริษัท Nintex ประเทศไทย ที่ได้มีโอกาสดูแลลูกค้าในประเทศไทยมากกว่า 300 บริษัท

ขอเชิญท่านผู้บริหารเข้าร่วมรับประทานอาหารเย็น และรับฟังการอัพเดทเทคโนโลยีใหม่จาก Nintex และ Double P Enterprise

ในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 – 20.30 น. ณ ห้องอาหาร Bai Yun ชั้น 59 โรงแรมบันยันทรี ถ.สาทร

กำหนดการ

18.00 น.                       ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ณ ห้องอาหาร Bai Yun ชั้น 59

18.00 – 18.30 น.         พูดคุยแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ พร้อมรับประทานอาหาร

18.30 – 19.15 น.           Digital Transformation Journey

19.15 – 19.45 น.           Process Discovery Demo

19.45 – 20.00 น.         กล่าวสรุป

20.30 น.                       เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ทางบริษัทฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารเข้าร่วมงาน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ต้อนรับท่านผู้บริหารในวันและเวลาดังกล่าว