ร่วมอัพเดทก่อนใครที่นี่

Please wait while form loads...

Couldn't load the form.

Please disable your ad blocker or try a different browser. If you continue to experience issues, please contact info@nintex.com

ความท้าทายที่ซ่อนอยู่ใน Digital Transformation Journey และแนวทางการบริหารจัดการ

องค์กรของคุณที่ได้เริ่มเข้าสู่ Digital Transformation Journey ทางด้าน Automation เผชิญกับสิ่งเหล่านี้อยู่หรือไม่

  • เข้าใจว่าการลงทุนทำ Digital Transformation แล้วองค์กรจะประสบความสำเร็จ
  • ลงเงินลงแรงกับ Digital Transformation ไปมหาศาล แต่ไม่เป็นไปตามเป้าประสงค์ หรือเป้าหมายที่คาดไว้
  • ไม่สามารถใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ได่อย่างเต็มที่ และไม่รู้ว่าควรจะเดินหน้าอย่างไรต่อดี

บริษัท Nintex ผู้นำและผู้เชี่ยวชาญนวัตกรรมทางด้าน Automation ที่มีเทคโนโลยีด้าน AI และ Machine Learning ที่จะช่วยให้องค์กรของคุณ สามารถกลับมาใช้งานเทคโนโลยีที่มีอยู่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าประสงค์และคุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้ลงทุนไปในการทำ Digital Transformation ด้วยประสบการณ์อันยาวนานของทางบริษัท Nintex ประเทศไทย ที่ได้มีโอกาสดูแลลูกค้าในประเทศไทยมากกว่า 300 บริษัท

ทางบริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารองค์กร ผู้บริหารหรือผู้จ้ดการฝ่าย IT รวมถึงผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดการกระบวนการทำงาน / กฎระเบียบในองค์กร / ISO / Process Improvement หรือกระบวนการเกี่ยวกับ Safety เข้าร่วมรับฟังสัมมนาในหัวข้อ “ความท้าทายที่ซ่อนอยู่ใน Digital Transformation Journey และแนวทางการบริหารจัดการในรูปแบบ On-Demand โดยท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับฟังได้ทันที

พลาดไม่ได้!!
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อคุณกรนัท