ลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่ง

Please wait while form loads...

Couldn't load the form.

Please disable your ad blocker or try a different browser. If you continue to experience issues, please contact info@nintex.com

ร่วมอัพเดทเทคโนโลยีกับ Nintex และ Cumulus International

ห้องอาหาร Bai Yun ชั้น 59 โรงแรมบันยันทรี ถนนสาทร


April 27th
11.30 - 14.30 น.

ขอเชิญท่านผู้บริหารเข้าร่วมรับประทานอาหารกลางวัน และรับฟังการอัพเดทเทคโนโลยีใหม่กับเรา

บริษัท Nintex ร่วมกับ Cumulus International ผู้นำและผู้เชี่ยวชาญนวัตกรรมทางด้าน Automation ที่มีเทคโนโลยีด้าน AI และ Machine Learning ที่จะช่วยให้องค์กรของคุณ สามารถกลับมาใช้งานเทคโนโลยีที่มีอยู่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าประสงค์ และคุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้ลงทุนไปในการทำ Digital Transformation ด้วยประสบการณ์อันยาวนานของทางบริษัท Nintex ประเทศไทย ที่ได้มีโอกาสดูแลลูกค้าในประเทศไทยมากกว่า 300 บริษัท

ขอเชิญท่านผู้บริหารเข้าร่วมรับประทานอาหารกลางวัน และรับฟังการอัพเดทเทคโนโลยีใหม่จาก Nintex และ Cumulus International

ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 11.30 – 14.30 น. ณ ห้องอาหาร Bai Yun ชั้น 59 โรงแรมบันยันทรี ถ.สาทร

กำหนดการ

11.30 น.                         ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ณ ห้องอาหาร Bai Yun ชั้น 59

11.30 – 12.00 น.          พูดคุยแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ พร้อมรับประทานอาหาร

12.00 – 13.00 น.            Digital Transformation Journey

13.00 – 13.45 น.           Process Discovery Demo

13.45 – 14.30 น.          กล่าวสรุป

14.30 น.                       เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ทางบริษัทฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารฝ่ายไอที เข้าร่วมงาน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ต้อนรับท่านผู้บริหารในวันและเวลาดังกล่าว