ลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่ง

Please wait while form loads...

Couldn't load the form.

Please disable your ad blocker or try a different browser. If you continue to experience issues, please contact info@nintex.com

ร่วมอัพเดทเทคโนโลยีกับ Nintex และ ซีอาร์เอส เทคโนโลยี

ห้องอาหาร Bai Yun ชั้น 59 โรงแรมบันยันทรี ถนนสาทร


December 8th

ขอเชิญท่านผู้บริหารเข้าร่วมรับประทานอาหารเย็น และรับฟังการอัพเดทเทคโนโลยีใหม่กับเรา

บริษัท Nintex ผู้นำและผู้เชี่ยวชาญนวัตกรรมทางด้าน Automation ร่วมกับ ซีอาร์เอส เทคโนโลยี ผู้นำและผู้เชี่ยวชาญนวัตกรรมทางด้าน Automation ที่มีเทคโนโลยีด้าน AI และ Machine Learning ที่จะช่วยให้องค์กรของคุณ สามารถกลับมาใช้งานเทคโนโลยีที่มีอยู่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าประสงค์ และคุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้ลงทุนไปในการทำ Digital Transformation ด้วยประสบการณ์อันยาวนานของทางบริษัท Nintex ประเทศไทย ที่ได้มีโอกาสดูแลลูกค้าในประเทศไทยมากกว่า 300 บริษัท

ขอเชิญท่านผู้บริหารเข้าร่วมรับประทานอาหารเย็น และรับฟังการอัพเดทเทคโนโลยีใหม่จาก Nintex และ ซีอาร์เอส เทคโนโลยี

ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 – 20.30 น. ณ ห้องอาหาร Bai Yun ชั้น 59 โรงแรมบันยันทรี ถ.สาทร

กำหนดการ

18.00 น.                         ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ณ ห้องอาหาร Bai Yun ชั้น 59

18.00 – 18.30 น.          พูดคุยแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ พร้อมรับประทานอาหาร

18.30 – 19.15 น.            Digital Transformation Journey

19.15 – 19.45 น.           Process Discovery Demo

19.45 – 20.00 น.          กล่าวสรุป

20.30 น.                       เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ทางบริษัทฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารฝ่ายไอที เข้าร่วมงาน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ต้อนรับท่านผู้บริหารในวันและเวลาดังกล่าว